Blog

Autoverzekeraars dekken met de verzekeringen het risico op schade. Dat betekent dat ze altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om de premie die zij berekenen af te stemmen op het daadwerkelijke risico dat iemand loopt. De verzekeraars denken na over factoren die kunnen voorspellen in hoeverre iemand veel of juist weinig risico loopt op schade.

Lakschade aan de auto is erg vervelend en doet gemakkelijk afbreuk aan de uitstraling daarvan. In sommige gevallen is lakschade gedekt door de autoverzekering. Dit geldt eigenlijk alleen voor de Allrisk autoverzekering. In het geval van een WA autoverzekering is de lakschade in ieder geval niet gedekt. U maakt met die polis namelijk gebruik van

De autoverzekering voor een lesauto zit net iets anders in elkaar dan die voor een reguliere personenauto. Dat heeft te maken met de manier waarop u de auto zal gebruiken. Lesauto’s zijn over het algemeen dag in dag uit veel op de weg. Bovendien zit er een kandidaat achter het stuur die meer risico loopt

Een klacht over de autoverzekering indienen? Dat kan allereerst bij de autoverzekeraar zelf, daarna kunt u zich wenden tot het KiFiD. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, die beschikt over de Financiële Ombudsman, een geschillencommissie en een Commissie van Beroep. Naar de autoverzekeraar Een klacht over de autoverzekering kunt u in eerste instantie indienen bij

Er gelden verschillende uitsluitingen voor de dekking van de autoverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die ontstaat door opzet of molest, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een menigte die een auto sloopt. Bovendien is er geen sprake van dekking voor het gebruik dat anders is dan u aan de verzekeraar opgeeft. Drugs en

De verzekeraar zal de schade aan een auto vergoeden, mits dit valt binnen de dekking die daarvoor is afgesloten. In sommige gevallen moet een verzekeraar aantonen dat er voldoende geld beschikbaar is om de auto te repareren, bijvoorbeeld om een in beslag genomen voertuig weer terug te krijgen. De verzekeraar kan dan een borgstelling gebruiken.