Blog

De groene kaart is een internationaal bewijs voor de autoverzekering. De kaart ziet er in ieder EU-land hetzelfde uit, waardoor het ook over de grens geldt als een verzekeringsbewijs. Dat betekent overigens niet dat de groene kaart in alle landen van de EU verplicht is. Sterker nog, binnen de EU is het in principe niet

Aanvullende dekkingen binnen de autoverzekering zijn niet verplicht. Ze bieden wel de mogelijkheid tot een meer uitgebreide dekking, om er daarmee bijvoorbeeld voor te zorgen dat ook inzittenden goed verzekerd zijn. Let op: de aanvullende polissen zijn iets anders dan de uitgebreide polissen. We onderscheiden de WA, WA Beperkt Casco en WA Allrisk polissen. Dit

Gestolen velgen laten vergoeden door de autoverzekering? Dat kan in bepaalde gevallen, al gelden hiervoor wel een paar voorwaarden. Er dient allereerst sprake te zijn van een geschikte dekking. Dat betekent concreet dat u met de WA autoverzekering helaas geen recht zal hebben op vergoeding. Om de gestolen velgen vanuit de autoverzekering te laten dekken

De borgstelling binnen de autoverzekering maakt het mogelijk om een waarborgsom aan te bieden in het buitenland, op het moment dat u schuld heeft aan een aanrijding. In sommige gevallen verplichten de politie en de lokale autoriteiten u om de schade alvast voor te schieten, zodat het achteraf niet onmogelijk blijkt om de kosten op

Autoverzekeringen worden sinds kort weer iets duurder, maar de premie daarvan liep jarenlang hard omlaag. Prettig voor verzekerden, zo leek het op het eerste gezicht. Verzekeraars vonden echter een andere manier om de kosten te drukken. Ze sturen in de keuze voor garages. Ze maken afspraken met bepaalde herstelbedrijven, die werken volgens hun voorschriften en

Een autobrand is ontzettend vervelend, want dit kan veel schade veroorzaken of er zelfs toe leiden tot een auto total loss verklaard wordt. De autoverzekering biedt uitkomst, mits er sprake is van minimaal een WA Beperkt Casco dekking. Dat betekent dat de WA autoverzekering helaas geen dekking biedt. Met een WA Allrisk dekking is de