Zijn aanvullende dekkingen verstandig?

aanvullende-dekkingen
Aanvullende dekkingen binnen de autoverzekering zijn niet verplicht. Ze bieden wel de mogelijkheid tot een meer uitgebreide dekking, om er daarmee bijvoorbeeld voor te zorgen dat ook inzittenden goed verzekerd zijn.

Let op: de aanvullende polissen zijn iets anders dan de uitgebreide polissen. We onderscheiden de WA, WA Beperkt Casco en WA Allrisk polissen. Dit heeft betrekking op de verzekering in z’n algemeen. Daarnaast zijn er aanvullende polissen beschikbaar. Alleen de WA polis is verplicht. Zowel de meer uitgebreide dekkingen voor de verzekering in het algemeen als de aanvullende autoverzekeringen of modules zijn niet verplicht. Ze zijn beschikbaar om de dekking uit te breiden, al staat daar aan de andere kant ook een hogere premie tegenover.

Dekking voor inzittenden

De aanvullende autoverzekeringen hebben bijvoorbeeld betrekking op de dekking voor inzittenden. We onderscheiden daarvoor twee verschillende modules:

– Schadeverzekering inzittenden
– Ongevallen inzittendenverzekering

De schadeverzekering inzittenden dekt kosten door letsel en schade aan de bagage of kleding. De polis betaalt een bedrag uit op basis van de daadwerkelijk geleden schade. Het maakt daarbij niet uit wie de schade veroorzaakt, dit mag ook de bestuurder zelf zijn. Tip: indien er geen schadeverzekering inzittenden beschikbaar is kunnen inzittenden soms een beroep doen op de WA polis van de bestuurder. Het alternatief is de ongevallen inzittendenverzekering. Deze module keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Dat geldt voor de bestuurder zelf, net als voor inzittenden. Er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijk geleden schade.

Rechtsbijstandsdekking

Tenslotte is het mogelijk om een rechtsbijstandsdekking binnen de autoverzekering af te sluiten. Het is een van de aanvullende modules, om ervoor te zorgen dat de polis de mogelijkheid tot juridische hulp biedt. Dit lijkt vooral interessant wanneer u het zelf lastig zou vinden om een tegenpartij aansprakelijk te stellen. Let op: bij een Allrisk polis is deze module over het algemeen al inbegrepen, het is dan niet nodig om die nog apart af te sluiten.