Gestolen velgen en de autoverzekering

gestolen-velgen
Gestolen velgen laten vergoeden door de autoverzekering? Dat kan in bepaalde gevallen, al gelden hiervoor wel een paar voorwaarden. Er dient allereerst sprake te zijn van een geschikte dekking. Dat betekent concreet dat u met de WA autoverzekering helaas geen recht zal hebben op vergoeding. Om de gestolen velgen vanuit de autoverzekering te laten dekken heeft u daar in ieder geval een WA Beperkt Casco polis of een WA Allrisk polis voor nodig. Alleen daarmee zijn de kosten voor diefstal en eventueel vandalisme (alleen WA Allrisk) gedekt. U kunt dan een beroep doen op de verzekering op het moment dat de set wordt gestolen.

Accessoires tot een bepaald bedrag

De dekking voor gestolen velgen hangt af van het feit of die al af-fabriek werden aangebracht. Is dat niet het geval? Dan spreekt de verzekeraar van ‘accessoires’. Er is binnen de autoverzekering over het algemeen sprake van dekking voor accessoires. De dekking is vaak gelimiteerd tot een bepaald bedrag. Bekijk dat bedrag en bereken vervolgens de waarde van de velgen. Met name bij speciale velgen gaat het gemakkelijk om een paar duizend euro. Om te voorkomen dat de gestolen velgen niet (volledig) worden vergoed door de autoverzekering is het de moeite waard om na te gaan of er meer dekking voor accessoires mogelijk is.

Af-fabriek gestolen velgen en de autoverzekering

Verzekeraars spreken van af-fabriek velgen en andere onderdelen als die al op of aan de auto zaten op het moment dat die de fabriek uit kwam rijden. Indien u de auto meteen met luxe velgen besteld horen die er dus wel bij. Een luxe set die u later heeft laten monteren behoren tot de accessoires. Dit kan grote invloed hebben op de dekking van gestolen velgen door de autoverzekering. Neem de polisvoorwaarden op voorhand door en stel vast of de velgen af-fabriek al op de auto zaten.