Aanrijding van achteren

aanrijding-achteren
Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding kunt u dit claimen bij uw autoverzekering of bij de autoverzekering van de andere betrokkene partij. Bij welke autoverzekeraar dit geclaimd wordt is afhankelijk van de schuldige van het ongeval. Bij een aanrijding van achteren is bijna altijd de automobilist die achterop rijdt aansprakelijk voor de schade. Dit komt namelijk doordat in de wegenverkeerswet in artikel 9 vastgesteld staat dat men voldoende afstand moet houden.

Uitzonderingen schuld

Het is niet altijd zo dat de automobilist die achterop rijdt per definitie schuldig is. In sommige situaties zijn er uitzonderingen en is de voorganger toch wel de schuldige. Wanneer iemand u afsnijdt na bijvoorbeeld een inhaalmanoeuvre en deze persoon vervolgens remt is hij of zij de schuldige, ondanks dat deze persoon op dat moment voorop rijdt. Ook wanneer men remt zonder dat er een verkeersaanleiding als bijvoorbeeld rood licht of een stopbord voor is wordt de voorganger als schuldige bevonden.

Wanneer de voorganger remt voor een klein dier als een kat zal de voorganger aansprakelijk zijn, dit omdat de wet aangeeft dat de voorganger door moet rijden gezien de schade van achteren groter zal zijn dan de botsing met een klein dier. Bij een groot dier als een hert is dit weer anders gezien het dan wel om een direct verkeersaanleiding gaat.

De autoverzekering

Bij elke soort schade dus ook bij aan aanrijding van achteren is het van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met de autoverzekeraar. Daarnaast dienen beide partijen gezamenlijk een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar de eigen verzekeraar. Let op dat het formulier door beide partijen ondertekend dient te zijn. De verzekeraars zullen vervolgens onderling bepalen wie aansprakelijk is.