Autoverzekering wel verplicht in Nederland

verplicht
De autoverzekering is verplicht in Nederland. Tenminste, in bijna alle gevallen. In sommige gevallen is de autoverzekering niet verplicht in Nederland, waardoor er zo’n 5.000 voertuigen legaal onverzekerd rondrijden. Dat geeft te maken met verschillende oorzaken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op basis van gemoedsbezwaren geen autoverzekering af te sluiten en er kan daarnaast sprake zijn van een tijdelijke schorsing. Tenslotte is het voor een elobike niet nodig om een verzekering af te sluiten, waardoor dit ook in die gevallen niet verplicht is.

Gemoedsbezwaren of tijdelijke schorsing

De meeste mensen waarvoor de autoverzekering in Nederland niet verplicht is hebben gemoedsbezwaren. Dat betekent dat ze vanuit geloofsovertuiging geen polis af willen sluiten. Ze gaan er vanuit dat God alles in dit leven bepaalt en besluit om te geven en te nemen. Als ze een verzekering zouden afsluiten zou dit een ondermijning van God betekenen, waardoor ze daar gemoedsbezwaren tegen hebben.

Een andere groep auto’s heeft een kenteken dat tijdelijk geschorst is, waardoor het niet nodig is om daar een polis voor af te sluiten. Dit is een aantrekkelijke optie als een auto een aantal maanden of een jaar niet gebruikt zal worden. Het is dan niet nodig om de autoverzekering aan te houden. De schadevrije jaren blijven ondertussen gewoon geldig gedurende 3 jaar, waardoor het mogelijk is om die later weer te activeren en te gebruiken zoals dat het geval was.

Autoverzekering niet verplicht voor elobike

Tenslotte is de autoverzekering in Nederland niet verplicht voor de elobike, net als andere motorvoertuigen waarvan de overheid heeft bepaald dat die zijn vrijgesteld van de verzekeringsplicht. De elobike is een elektrofiets en daarmee een bijzondere categorie binnen de motorvoertuigen.

Let op: de speed-pedelec valt sinds 2017 niet meer onder de vrijstelling voor de verzekeringsplicht. Dat betekent dat de verzekering daarvoor wel verplicht is. In alle andere gevallen is de autoverzekering in Nederland wel verplicht. Het gaat dan om een WA-autoverzekering, die naar keuze kan worden uitgebreid met een WA Beperkt Casco of WA Casco (Allrisk) dekking.