Boete verzekeringsfraude autoverzekering

boete-verzekeringsfraude
Verzekeringsfraude met de autoverzekering kost verzekeraars jaarlijks veel geld. Het aantal fraudegevallen lijkt bovendien toe te nemen, waardoor het Verbond van Verzekeraars besloten heeft om actie te ondernemen. Er is een maatregel bedacht om mensen die frauderen met de (auto)verzekering een boete op te kunnen leggen van €532. Het gaat om een standaard bedrag, waardoor het risico bij (een kleine) fraude aanzienlijk is toegenomen. Dat moet ervoor zorgen dat minder mensen het risico nemen om een klein bedrag aan extra kosten te claimen of om een schade te claimen die ze eigenlijk niet hebben opgelopen. De boete moet voorkomen dat het aantal fraudegevallen met de autoverzekering nog verder oploopt.

Verzekeringsfraude komt vaker voor

De laatste jaren is er volgens de verzekeraars steeds vaker sprake van verzekeringsfraude met de autoverzekering. Verzekerden claimen meer schade dan waarvan sprake is of gebruiken een aanrijding bijvoorbeeld om schade die op een andere manier is ontstaan toch te kunnen claimen. Die fraude leidt er bij de verzekeraars toe dat ze relatief veel moeten uitkeren, terwijl de schades aan de andere kant wel mee zouden vallen. Die vorm van fraude kost veel geld leidt ertoe dat de premies omhoog moeten. De boete van €532 bij fraude moet ervoor zorgen dat het aantal fraudegevallen de komende tijd weer zal afnemen.

Vaste boete van €532 bij fraude

Indien er sprake blijkt te zijn van verzekeringsfraude met de autoverzekering hoeft de verzekeraar de geclaimde schade uiteraard niet uit te keren. Daar komt nu echter ook een mogelijke boete bij van €532, waardoor het risico om een iets hoger bedrag te claimen of extra schade te claimen een stuk groter wordt.

Het moet met deze maatregel een stuk minder aantrekkelijk worden om schade te claimen die eigenlijk niet is geleden. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat de verzekeraars minder uit hoeven te keren, waardoor de premies niet verder stijgen of zelfs weer omlaag kunnen.