Hogere inkomens met lagere premie

hogere-inkomens
Autoverzekeraars dekken met de verzekeringen het risico op schade. Dat betekent dat ze altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om de premie die zij berekenen af te stemmen op het daadwerkelijke risico dat iemand loopt. De verzekeraars denken na over factoren die kunnen voorspellen in hoeverre iemand veel of juist weinig risico loopt op schade. Recent zijn een aantal verzekeraars een proef gestart met een systeem dat de rijstijl van de bestuurder monitort en op basis daarvan tot 30% korting aanbiedt op de premie. De kans is groot dat verzekeraars in meer brede zin gaan kijken naar de hoogte van het inkomen, om daar via verschillende afgeleiden vervolgens de lage premie voor de autoverzekering op af te stemmen.

Korting dankzij meer veiligheidssystemen

De hogere inkomens kunnen over het algemeen duurdere auto’s rijden, waar betere veiligsheidssystemen in zitten. Die voorkomen dat de auto van baan wisselt als dit niet kan en zorgen er bijvoorbeeld voor dat de auto automatisch afremt als er iemand oversteekt. Het risico op schade wordt dan een stuk kleiner, waardoor daar volgens verzekeraars ook een scherpere premie bij kan horen. Het is aan de andere kant de vraag in hoeverre dit nog in lijn is met het idee van verzekeren, waarin ook zij die meer risico lopen kunnen profiteren van de premie die collectief betaald wordt.

Criminaliteit en samenstelling van het huishouden

Verzekeraars verzamelen steeds meer data, bijvoorbeeld over de mate van criminaliteit in de wijk waar iemand woont en de samenstelling van het huishouden. Op basis daarvan wordt er een inschatting gemaakt van het risico op schade, waar vervolgens de premie van de autoverzekering op kan worden afgestemd. Dat betekent in de praktijk dat met name de hogere inkomens een lagere premie voor de autoverzekering zullen gaan betalen, terwijl zij juist de middelen hebben om iets meer bij te dragen.