Lakschade

lakschade
Lakschade aan de auto is erg vervelend en doet gemakkelijk afbreuk aan de uitstraling daarvan. In sommige gevallen is lakschade gedekt door de autoverzekering. Dit geldt eigenlijk alleen voor de Allrisk autoverzekering. In het geval van een WA autoverzekering is de lakschade in ieder geval niet gedekt. U maakt met die polis namelijk gebruik van een verzekering die u alleen dekt voor de Wettelijke Aansprakelijkheid naar anderen toe. Indien u hen schade toebrengt bent u daarvoor gedekt, maar schade aan de eigen auto valt altijd buiten de dekking.

Indien u een WA Beperkt Casco dekking heeft is er in sommige gevallen sprake van dekking voor schade aan de eigen auto. Lakschade behoort hier eigenlijk nooit toe, waardoor u hiervoor het meest heeft aan de Allrisk polis.

Allrisk autoverzekering

De Allrisk autoverzekering biedt de beste kans op dekking wanneer er sprake is van lakschade. Het is de meest uitgebreide polis, op basis waarvan zowel schade aan anderen en andere voertuigen als de schade aan de eigen auto tot de dekking behoort. Indien er sprake is van lakschade maakt u met deze polis de beste kans op dekking, al gelden er ook een paar uitzonderingen. Of de autoverzekering de lakschade zal dekken hangt af van de oorzaak van de schade.

Reden

Is er sprake van opgespatte steentjes tijdens het rijden? Dat zien de verzekeraars als het risico van normaal gebruik, waardoor hiervoor geen dekking bestaat. Het is niet mogelijk om de kosten voor het herstel van deze lakschade te claimen bij de autoverzekering. Bent u tegen een paaltje gereden en ontstaat er lakschade of is dit om een andere reden uw eigen schuld? Mits er geen opzet in het spel is kunt u de Allrisk autoverzekering gebruiken om de schade te laten dekken.