Autoverzekering voor een lesauto afsluiten

lesauto
De autoverzekering voor een lesauto zit net iets anders in elkaar dan die voor een reguliere personenauto. Dat heeft te maken met de manier waarop u de auto zal gebruiken. Lesauto’s zijn over het algemeen dag in dag uit veel op de weg. Bovendien zit er een kandidaat achter het stuur die meer risico loopt dan iemand die het rijbewijs al jaren heeft.

Het is niet toegestaan om een auto als lesauto te gebruiken, wanneer de verzekering daar niet netjes op is afgestemd. Het is van belang om de verzekeraar nadrukkelijk aan te geven dat het gaat om een lesauto, zodat daar de juiste autoverzekering voor kan worden afgesloten.

Gebruik als lesauto op de polis

Door de verzekeraar aan te geven dat het gaat om een lesauto kan de verzekeraar dit aangeven op de polis voor de autoverzekering. Bovendien zal er standaard sprake zijn van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI), zodat ook de kandidaat netjes verzekerd is en er geen risico ontstaat. Het is vooral van belang dat het gebruik als lesauto letterlijk wordt genoemd in de polis. Op die manier ontstaat er in het geval van schade geen onduidelijkheid over de eventuele dekking daarvoor.

Vervangend vervoer vaak lastig

Houd er rekening mee dat de autoverzekering voor lesauto’s vaak wel een mogelijkheid tot vervangend vervoer biedt, maar dat er doorgaans geen sprake is van een vervelende lesauto. De kosten daarvoor liggen veel hoger dan voor een reguliere vervangende auto. U kunt zich daarvoor verzekeren via een collectiviteit, maar de premie loopt dan over het algemeen flink op. Indien u de reguliere dekking voor vervangend vervoer gebruikt betekent dit andersom dat u in het geval van een total loss, een reparatie bij de garage of diefstal niet zomaar kunt rekenen op een andere lesauto die de verzekeraar beschikbaar stelt.