Klacht autoverzekering indienen

klacht
Een klacht over de autoverzekering indienen? Dat kan allereerst bij de autoverzekeraar zelf, daarna kunt u zich wenden tot het KiFiD. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, die beschikt over de Financiële Ombudsman, een geschillencommissie en een Commissie van Beroep.

Naar de autoverzekeraar

Een klacht over de autoverzekering kunt u in eerste instantie indienen bij de autoverzekeraar zelf, omdat de kans groot is dat u er onderling uit zal komen. Bent u het niet eens met een uitkering van de schade, met het aantal schadevrije jaren dat u wordt toegekend of een andere handeling door de verzekeraar? Door daar een officiële klacht over in te dienen bij de verzekeraar kunt u daar via de juiste wegen melding van maken.

Let op: het is verstandig om de klacht over de autoverzekering op papier in te dienen, per e-mail of per post. Het staat op die manier zwart op wit, inclusief het moment van verzenden.

Klacht indienen bij het KiFiD

Lukt het niet om er met de verzekeraar onderling uit te komen? Dan is het mogelijk om de klacht over de autoverzekering in te dienen bij het KiFiD. Deze instantie behandelt geschillen tussen consumenten en verzekeraars, net als met tussenpersonen, banken en andere financieel dienstverleners. Het KiFiD zal de klacht beoordelen en die in behandeling nemen wanneer die gegrond blijkt. Dat betekent vervolgens dat de Financiële Ombudsman er als bemiddelaar mee aan de slag zal gaan, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bent u het niet eens met zijn oordeel? Dan is er een geschillencommissie beschikbaar, al zijn daar wel kosten aan verbonden.

Indien u er op die manier nog niet onderling uitkomt is het zelfs mogelijk de Commissie van Beroep in te schakelen. De kosten daarvoor bedragen gemakkelijk €500 en het dient minimaal te gaan over een klacht ter waarde van €25.000.