Uitsluitingen in de autoverzekering

uitsluitingen
Er gelden verschillende uitsluitingen voor de dekking van de autoverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die ontstaat door opzet of molest, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een menigte die een auto sloopt. Bovendien is er geen sprake van dekking voor het gebruik dat anders is dan u aan de verzekeraar opgeeft.

Drugs en alcohol

In meer specifieke zin is er sprake van een uitsluiting voor de autoverzekering op het moment dat u onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur gaat zitten. Zodra u teveel gedronken heeft of u drugs heeft gebruikt geldt er geen dekking door de autoverzekeraar. Wat dat betreft neemt u meer risico door een verminderde oplettendheid en andere nadelige gevolgen, naast het feit dat u mogelijk zelf voor eventuele schade op dient te draaien.

Houd er rekening mee dat de schade met de auto flink in de papieren kan lopen, vooral wanneer er sprake is van letsel bij de andere partij. De uitsluitingen in de autoverzekering kunnen ervoor zorgen dat u die kosten zelf dient te betalen, waardoor een kort ritje enorme gevolgen kan hebben.

Rijbewijs, vervoer, verhuur en wedstrijden

Andere uitsluitingen van de autoverzekering hebben bijvoorbeeld betrekking op het niet hebben van een geldig rijbewijs of het vervoer van anderen tegen betaling. Ook het verhuren van de auto is over het algemeen niet zomaar toegestaan. De verzekeraar gaat daarmee tegen dat het risico te hoog zou oplopen, omdat de auto bijvoorbeeld professioneel wordt ingezet. Tenslotte geldt er binnen autoverzekeringen een uitsluiting voor wedstrijden, omdat er dan sprake is van een competitief element. Dit kan er toe leiden dat de deelnemers aan de wedstrijd meer risico nemen dan ze anders zouden doen. Als het gevolg daarvan kan het risico op schade toenemen, waardoor de verzekeraar dat niet wil dekken.