Borgstelling binnen de autoverzekering

borgstelling
De verzekeraar zal de schade aan een auto vergoeden, mits dit valt binnen de dekking die daarvoor is afgesloten. In sommige gevallen moet een verzekeraar aantonen dat er voldoende geld beschikbaar is om de auto te repareren, bijvoorbeeld om een in beslag genomen voertuig weer terug te krijgen. De verzekeraar kan dan een borgstelling gebruiken. Er is sprake van een waarborgsom, bijvoorbeeld ter waarde van maximaal €50.000. Dit moet de zekerheid bieden dat de auto gerepareerd kan worden of dat de schade vergoed kan worden, waardoor de auto weer vrijkomt.

Teruggave in beslag genomen voertuig

De waarborgsom kennen we onder andere van situaties waarin er een voertuig in beslag is genomen en waarin de auto weer moet worden vrijgesteld. Vooral wanneer er sprake is van een buitenlandse overheidsinstantie is er soms meer zekerheid nodig over de financiële mogelijkheden om de auto te laten maken. In die gevallen kan het zijn dat een verzekeraar een geldbedrag verstrekt. Dat gaat bijvoorbeeld om €50.000. Dit bedrag kan de verzekerde dan gebruiken om de schade te laten vergoeden en er daarmee voor te zorgen dat de auto weer mee kan.

Borgstelling ontvangen en terugbetalen

De verzekerde kan die waarborgsom of borgstelling van de verzekering ontvangen. Het bedrag is bewust hoger dan de te verwachten schade aan de auto, om ervoor te zorgen dat goed duidelijk is dat de financiële middelen niet het probleem zullen vormen.

Uiteraard zal de verzekerde het ontvangen bedrag aan borgstelling weer aan de verzekeraar terug moeten betalen. Vaak is het mogelijk om de gemaakte kosten voor de reparatie aan de auto meteen te verrekenen. Het is daarom van belang om de factuur of nota van de werkzaamheden goed te bewaren, om aan de hand daarvan aan te tonen dat alleen het restantbedrag van de borgstelling hoeft te worden terugbetaald.