Blog

Wilt u op of bij Schiphol parkeren en gebruik maken van Valet Parking of gebruikt u dit bij een luxe hotel of restaurant? Dan is het verstandig om op voorhand na te gaan wanneer welke autoverzekering geldt en wie er aansprakelijk is voor welke schade. Over het algemeen beschikken de parkeerbedrijven over een goede verzekering

Bij diefstal in het buitenland is het belangrijk om net als in Nederland meteen aangifte te doen bij de (lokale) politie. In een aantal gevallen biedt de autoverzekering dekking, zodat u financieel in ieder geval niet nog een klap te verwerken krijgt. Check altijd of diefstal gedekt wordt binnen de polis. Dit is over het

In sommige gevallen is het na een aanrijding of ongeval de moeite waard om onderling te schikken en daarmee voor het behoud van schadevrije jaren te zorgen. Dat is vooral interessant bij blikschade, die over het algemeen enkele honderden tot maximaal €1.000 zal kosten om te herstellen. Het is interessant om te schikken indien de

Verzekeringsfraude met de autoverzekering kost verzekeraars jaarlijks veel geld. Het aantal fraudegevallen lijkt bovendien toe te nemen, waardoor het Verbond van Verzekeraars besloten heeft om actie te ondernemen. Er is een maatregel bedacht om mensen die frauderen met de (auto)verzekering een boete op te kunnen leggen van €532. Het gaat om een standaard bedrag, waardoor

De autoverzekering voor een tweede auto is over het algemeen voordeliger dan de polis voor de eerste. Dat heeft te maken met het feit dat het mogelijk is om de tweede auto te verzekeren op basis van hetzelfde aantal schadevrije jaren als de eerste. Tip: om een autoverzekering voor de tweede auto af te sluiten

Iemand met gemoedsbezwaren met betrekking tot de autoverzekering kiest er uit geloofsovertuiging voor om geen verzekering af te sluiten. Het is een van de methoden om er op een legale wijze voor te zorgen dat er geen autoverzekering hoeft te worden afgesloten. Iemand met gemoedsbezwaren ten opzichte van de autoverzekering is van mening dat God