Blog

Het is mogelijk om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, dit kan voor diverse verzekeringen zijn waaronder de autoverzekering. Overstappen van verzekeringen brengt doorgaans lagere maandelijkse kosten met zich mee. Maar het is ook mogelijk dat men switcht doordat zij betere voorwaarden willen of doordat zij ontevreden zijn met hun huidige verzekeringsmaatschappij. Ook zijn

Polis Direct is een verzekeringsmaatschappij die indirect betrokken is bij de branchevereniging BOVAG doordat ze onderdeel zijn van de Bovemij Verzekeringsgroep. Polis Direct haar streven is om goed, snel en voordelig te zijn. Een goede dienstverlening vinden zij dan ook vanzelfsprekend en zij bieden dit met hun eigen producten. Klanttevredenheid staat ook zeer hoog in

Als u wilt overstappen van autoverzekeraar of wanneer bijvoorbeeld uw auto verkocht is wilt u ongetwijfeld de autoverzekering hiervoor opzeggen, maar hoe kunt u de huidige autoverzekering opzeggen? In principe kan dit op diverse manieren, let wel dat uw huidige autoverzekeraar beëindigingskosten in rekening kan brengen. Dit is niet standaard het geval, maar soms kan

Hedendaags is het vrij simpel om de autoverzekering op te zeggen en bijvoorbeeld over te stappen. Maar waar de meeste consumenten in eerste instantie niet bij stil staan is dat er beëindigingskosten in rekening gebracht kunnen worden. Doorgaans is dit niet een super hoog bedrag, maar als hier geen rekening mee gehouden is en men

U kunt op verschillende wijzen een autoverzekering aanvragen. Het is verplicht om een autoverzekering te nemen voor uw auto. Maar de wijze waarop u het doet of bij welke verzekeraar is aan u, hier heeft u de vrije hand in. Via een tussenpersoon Een autoverzekering kunt u afsluiten bij bijvoorbeeld een tussenpersoon. Hier zult u

Het eigen risico staat voor het bedrag dat u per schadeclaim zelf moet betalen, dit deel wordt dan ook niet vergoedt binnen de autoverzekering. De hoogte van het eigen risico wordt door de verzekeraar vastgesteld, soms betreft dit standaard 0,- in dit geval hoeft u nooit een gedeelte van de schade zelf te betalen. Maar