Totaalschade autoverzekering

totaal-schade
Totaalschade is erg vervelend, het is immers niet meer mogelijk de auto te berijden. Of uw autoverzekering bij totaalschade een vergoeding zal uitkeren en tot in hoeverre deze eventuele vergoeding de totale omvang van de schade dekt hangt af van de gekozen dekkingsvorm en andere voorwaarden die uw verzekeraar in deze situatie stelt.

Wat is totaalschade?

Totaalschade houdt in dat uw auto gestolen is of total loss is geraakt. Total loss kan weer in 2 situaties opgedeeld worden, dit kan voorkomen wanneer de schade technisch gezien niet meer te repareren valt of wanneer de schade meer als 2/3 bedraagt van de waarde van uw auto voor de schade. Bij totaalschade is het dan ook niet mogelijk de auto nog langer te besturen of te repareren waardoor u niet langer een auto meer heeft. U kunt ervoor kiezen om een nieuwe auto aan te schaffen, het zou dan fijn zijn dat u hiervoor een vergoeding van de verzekeraar kunt gebruiken. Maar of u een vergoeding uitgekeerd krijgt en hoe hoog deze eventueel zal zijn is afhankelijk van uw autoverzekering en de voorwaarden.

Wat keert de verzekeraar uit bij totaalschade?

Wat uw verzekeraar uitkeert bij totaalschade hangt allereerst af van de dekking die uw autoverzekering biedt. Bij een WA dekking zal er geen uitkering plaatsvinden gezien schade aan het eigen voertuig nooit vergoed zal worden, dus ook niet totaalschade. Bij een beperkt casco autoverzekering wordt doorgaans totaalschade wel vergoed en bij de volledig casco dekking zal er een vergoeding plaatsvinden. Doorgaans betreft dit de dagwaarde, tenzij er andere voorwaarden gelden. Er zijn autoverzekeraars die een extra percentage bovenop de dagwaarde bieden, dit is gunstig gezien de dagwaarde altijd een lager bedrag is dan het geld dat u nodig heeft voor een soortgelijk voertuig.

Mogelijk biedt uw verzekeraar een nieuwwaarde regeling of gelijkwaardige autoregeling? Indien dit het geval is en u hier in aanmerking voor komt krijgt u mogelijk de aanschafwaarde uitgekeerd.