Ingenomen rijbewijs en autoverzekering

rijbewijs-ingenomen
Het rijbewijs kan om verschillende redenen van u afgenomen worden. Maar wat de meeste consumenten zich niet beseffen dat dit niet alleen persoonlijke gevolgen kan hebben, maar ook gevolgen wat betreft de autoverzekering. Helaas gelden deze gevolgen niet alleen voor de lopende autoverzekering, maar ook voor een eventuele auto polis die u in de toekomst wilt gaan afsluiten.

Proces ingenomen rijbewijs

De politie is gerechtigd om het rijbewijs in te vorderen bij bepaalde verkeersovertredingen en/of misdrijven. Doorgaans betreffen dit overtredingen waarbij de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht. Zodra het rijbewijs is ingenomen wordt deze naar de officier van justitie gestuurd. Hij of zij zal vervolgens bepalen of dat u uw rijbewijs binnen een termijn van 10 dagen terugkrijgt of dat deze langer ingehouden wordt. Mocht de officier besluiten om het rijbewijs in te houden dan is dit mogelijk tot de rechtszaak, deze rechtszaak dient binnen zes maanden aan de rechter voorgelegd te worden. Bovendien kan de rechter besluiten om een nog langere rijontzegging op te leggen.

Gevolgen voor de autoverzekering

De gevolgen voor de autoverzekering kunnen enorm zijn. Allereerst is het van belang dat u geen voertuig meer bestuurd als u rijbewijs ingenomen is, u mag immers geen voertuig besturen zonder rijbewijs. Besluit u toch verder te rijden en maakt u schade? Dan bent u onverzekerd en zal de schade op u terecht komen, houdt er rekening mee dat dit soms wel tot in de tonnen kan oplopen, zeker wanneer u met letselschade te maken krijgt.

Daarnaast is het ingenomen rijbewijs hoogstwaarschijnlijk ook een probleem voor de lopende autoverzekering, de kans is namelijk aanwezig dat uw autoverzekeraar de polis beƫindigd. Bovendien vindt u ook niet gemakkelijk een nieuwe autoverzekering doordat verzekeraars consumenten met rijontzeggingen zelden accepteren. U bent verplicht dit te melden bij uw aanvraag. Bovendien heeft het verzwijgen geen zin gezien dit extra gecontroleerd wordt in een landelijke database.