Auto met geleend geld gekocht en autoverzekering

geleend-auto
Het is altijd verstandig goed over de dekking na te denken voordat u overgaat tot het afsluiten van een autoverzekering. Maar nog verstandiger wanneer u een auto met geleend geld heeft gekocht, dit houdt namelijk in dat u zelf niet voldoende financiële middelen had en daardoor geleend heeft. Daarom is het ook zo belangrijk dat er wel een goede uitkering plaatsvind bij een schade die niet verhaalbaar is binnen de autoverzekering.

Verschillende dekkingen

De autoverzekering kent bij de meeste verzekeraars 3 verschillende dekkingen, namelijk WA, WA beperkt casco en volledig casco. Daarnaast zijn er verzekeraars die nog budget varianten hebben ingebracht, maar doorgaans zijn het er 3. De WA dekking dekt alleen de schade aan anderen, daardoor is deze optie meestal niet geschikt voor gefinancierde auto’s.

De WA beperkt casco en volledig casco zijn dat ook uitgebreider en dekken beide ook schade aan uw eigen auto. De mate waarin de schade vergoedt wordt aan het eigen voertuig is afhankelijk van of u voor een beperkt casco of volledig casco autoverzekering heeft gekozen. De laatste is de meest uitgebreide variant en dekt ook bijvoorbeeld de schade aan eigen auto wanneer u met de auto geslipt bent of wanneer u een ongeluk veroorzaakt heeft.

Financiële positie meewegen

Voordat u overgaat tot het afsluiten van een autoverzekering is het dus verstandig dat u goed nadenkt over de dekking die u gaat kiezen, hierbij is het belangrijk dat u kijkt naar diverse factoren. Hoeveel is uw auto nog waard bijvoorbeeld, maar ook is het belangrijk dat u goed uw eigen financiële positie meeweegt. Zeker wanneer de auto gefinancierd is met geleend geld. Want als er geen uitkering plaatsvind voor de schade moet u nog wel gewoon uw lening terug betalen en u heeft geen voertuig meer welke u misschien ook opnieuw moet aanschaffen.