Vrijwaringsbewijs en autoverzekering

vrijwaringsbewijs-autoverzekering
Bent u van plan om uw autoverzekering op te zeggen omdat de auto verkocht is of omdat u deze naar de sloop heeft gebracht? Dan heeft u een vrijwaringsbewijs nodig, anders is het niet zomaar mogelijk de autoverzekering op te zeggen. Het vrijwaringsbewijs dient om aan te tonen dat de auto niet langer meer op uw naam staat en dat u hierdoor ook geen verzekeringsplicht meer heeft.

Hoe werkt het opzeggen?

Van de koper of het sloopbedrijf waar u de auto naar toe gebracht heeft ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Echter wanneer u de auto aan een particulier verkoopt werkt het iets anders. In dit geval moet de auto eerst op zijn of haar naam overgeschreven worden, dit kan bij een postkantoor of een RDW/balie. Na het overschrijven wordt er aan de koper een vrijwaringsbewijs gegeven, de koper dient deze weer aan u te geven. Hiervan maakt u een kopie welke u toevoegt aan een brief of email die u naar de verzekeraar of tussenpersoon stuurt.

Bekijk van te voren goed hoe de opzegprocedure van uw verzekeraar loopt, in sommige gevallen kan dit via de email, maar soms dient dit ook via een aangetekende brief te gebeuren. Let tevens goed op dat u een schriftelijke bevestiging ontvangt dat het opzeggen daadwerkelijk gebeurt is. Indien dit niet het geval is neemt u contact op met uw verzekeraar.

Opzegtermijn

Sommige autoverzekeraars kennen een opzegtermijn. In principe dient deze opzegtermijn alleen wanneer u over wilt stappen, niet wanneer u de auto verkoopt of naar de sloop toebrengt. In dit geval is het dus ook niet nodig rekening te houden met de opzegtermijn, gezien er in deze situaties geen verzekeringsplicht meer geldt, dus opzeggen ook gewoon mogelijk is.