Verlopen rijbewijs en de autoverzekering

Verlopen rijbewijs
Het rijbewijs verlopen en benieuwd welke gevolgen dat heeft voor de autoverzekering? U mag de weg niet meer op indien het rijbewijs niet meer geldig is. Tegelijkertijd mag u de auto nog wel langs de kans van de weg hebben staan. Het is wat dat betreft afhankelijk van uw autoverzekering of u daar nog (gedeeltelijk) gebruik van kunt maken. Het is verboden om te gaan rijden, waardoor voor dat gedeelte ook geen dekking meer beschikbaar is. Er kan echter ook schade aan de auto ontstaan door invloed van het weer of vanwege diefstal. Daarvoor blijft wel dekking bestaan, mits u die in eerste instantie al had afgesloten natuurlijk.

Verboden te gaan rijden

Zodra het rijbewijs verlopen is mag u de openbare weg niet meer op met de auto. U mag niet meer met de auto gaan rijden, al staat dat los van de autoverzekering. Het betekent vervolgens wel dat er ook geen dekking meer beschikbaar is voor eventuele schade die u aan anderen toebrengt. Indien u toch gaat rijden met een rijbewijs dat verlopen is bent u dus dubbel in overtreding. Het is immers niet toegestaan om te gaan rijden en daarnaast bent u niet verzekerd op het moment dat u schade rijdt bij anderen.

Beperkte autoverzekering geldig

Ondertussen kan er wel een ander deel van de autoverzekering geldig blijven op het moment dat het rijbewijs verlopen is. Het gaat dan om de dekking voor bijvoorbeeld diefstal en tegen schade door invloed van het weer. Indien u een Beperkt Casco of Allrisk autoverzekering heeft bestaat daar dekking voor. Die dekking blijft ook geldig op het moment dat het rijbewijs verlopen is. U hoeft daarvoor immers niet met de auto te gaan rijden, waardoor u dat deel van de autoverzekering gewoon kunt blijven gebruiken op het moment dat het rijbewijs niet meer geldig is.