Verhoogde BPM

verhoogde-BPM
Onlangs, namelijk 1 september 2018 is er iets veranderd met betrekking tot de belasting voor personenauto’s, bekend onder de afkorting BPM. De regels om de gemiddelde CO2 uitstoot te meten zijn vanaf deze datum namelijk gewijzigd, dit wordt op een nauwkeurigere manier gemeten waardoor de uitstootcijfers van bijna alle auto’s omhoog zijn geschoten.

Verandering BPM

Doordat de uitstoot cijfers omhoog schieten wordt de belasting voor personenauto’s ook hoger, dit heeft dan ook gevolgen voor de BPM en daarmee op de aanschafprijs van nieuwe en geïmporteerde auto’s. Auto’s die na 1 september 2018 zijn aangeschaft waren waarschijnlijk duurder dan voorheen, doordat de uitstoot hoger was en de aanschafprijs hierdoor dus ook. Overigens geldt dit alleen voor geïmporteerde en nieuwe auto’s, niet voor tweedehands auto’s. Auto’s die voor 1 september aangeschaft zijn vallen nog buiten de verhoging van BPM.

Gevolgen autoverzekering hogere BPM

Een hogere BPM heeft invloed op de premie van autoverzekering. Dit komt met name omdat verzekeraars onder andere naar de cataloguswaarde kijken om de premie te bepalen. Een hogere BPM zorgt dus voor een hogere cataloguswaarde en daardoor ook voor een hogere premie voor de autoverzekering. Mensen die een auto na 1 september gekocht of geïmporteerd hebben krijgen dus direct te maken met een hogere premie.

Ook heeft de hogere BPM invloed op de nieuwwaarderegeling. De nieuwwaarderegeling zorgt ervoor dat men bij total loss of diefstal de nieuwwaarde van de auto uitgekeerd krijgt door de verzekeraar, dit stelt de verzekeringsnemer instaat dezelfde auto opnieuw terug te kopen. Wanneer men een auto na 1 september heeft aangeschaft zal hetzelfde bedrag uitgekeerd worden als waarvoor de auto is aangeschaft, dit is namelijk nodig om de auto opnieuw te kopen. Maar wanneer men voor 1 september een auto heeft aangeschaft is dit nog met een lagere BPM en daardoor voor minder geld. Echter zou dit bedrag nu niet meer voldoende zijn om de auto opnieuw aan te schaffen, gelukkig zullen verzekeraars wel de nieuwwaarde van dit moment uitkeren.