Verduistering of diefstal

verduistering
Er zit een verschil tussen verduistering en diefstal van de auto. Bij diefstal wordt de auto meegenomen zonder dat u hiervoor u toestemming verleend heeft en bij verduistering heeft u in eerste instantie wel toestemming verleend, maar is de auto niet teruggebracht. Hoe dan ook het blijft vervelend en het resultaat is hetzelfde, uw auto is kwijt. Gelukkig maakt het m.b.t. de autoverzekering niet uit, autoverzekeraars behandelen beide vormen van ontvreemding hetzelfde.

Dekking tegen verduistering of diefstal

Zowel diefstal als verduistering vallen onder de beperkt casco dekking, wanneer u alleen een WA dekking heeft bent u helaas voor deze gevallen niet verzekerd. Wat de werkelijke vergoeding gaat zijn hangt af van de voorwaarden van de verzekeraar, deze verschillen. Hetzelfde geldt voor een eventueel eigen risico. Het is wel belangrijk dat u zo snel mogelijk aangifte doet van diefstal of verduistering, autoverzekeraars wachten namelijk met uitkeren tot 30 dagen na de aangifte. Mogelijk kunt u tijdens periode gebruik maken van vervangend vervoer.

Er zit natuurlijk wel een verschil tussen diefstal van de gehele auto, of spullen uit de auto. Of diefstal van spullen uit de auto vergoedt worden hangt af van uw autoverzekering en of er een accessoire regeling van kracht is. Mocht er geen dekking plaatsvinden dan kunt u kijken of dit wel binnen de dekking van uw inboedelverzekering valt.

Eigen ondernemer

Het bovenstaande verhaal is met name gericht op particulieren. Wanneer u als ondernemer auto’s voor medewerkers verzekerd gelden dezelfde regels als bij particulier bezit. Echter werkt het bij dealers, autoverhuurders en garagehouders iets anders. Hiervoor is er het handelaarskenteken en dit betreft standaard een WA autoverzekering, waardoor diefstal en verduistering niet gedekt zijn. De meeste autoverzekeraars bieden wel de optie om een handelaarskenteken uit te breiden met een beperkt casco of volledig casco dekking.