Soorten inzittendenverzekeringen

soorten-inzittendenverzekeringen
Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen en zogenaamde aanvullende diensten. De meest eenvoudige is de WA-verzekering, welke ook wel de aansprakelijkheidsverzekering wordt genoemd. Deze dekking wordt het meest gebruikt door mensen met een oude(re) auto, ofwel een auto met een lage dagwaarde. Het is wel verstandig om deze basis aan te vullen met de zogenaamde inzittendenverzekering. Hier zijn twee soorten van. Op de eerste plaats is er de OIV, de Ongevallen Inzittenden Verzekering, en op de tweede plaats is er de SVI, de Schade Verzekering Inzittenden.

De Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV)

Deze dekking wordt ook wel een sommenverzekering genoemd en dit betekent niet anders dan dat er wordt uitgekeerd op basis van standaard bedragen die vooraf al zijn vastgesteld. Dit betekent dat niet alle schade wordt vergoed en dat er ook niet wordt gekeken naar een bedrag dat moet worden vergoed. Er bestaat voor deze dekking een lijst met standaard bedragen en deze bedragen worden in die specifieke situaties uitgekeerd. Wanneer de schade hoger is, dan zal het restant dus zelf betaald moeten worden. Er wordt bijvoorbeeld een standaard bedrag uitgekeerd bij het overlijden van een inzittende of bij het ontstaan van een permanente invaliditeit bij een inzittende.

De Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

Deze dekking valt onder de schadeverzekeringen en dit betekent dat er wel wordt gekeken naar de werkelijke schade. Op basis van deze schade kan er worden uitgekeerd. Hierdoor kan de schade in de meeste gevallen wel gewoon volledig worden vergoed vanuit de verzekering. Hierbij krijgt ook de bestuurder die schuldig is aan het ongeval de schade vergoed. Dit is bij de OIV niet het geval. Als u zeker wilt zijn dat alle kosten van schade bij inzittenden daadwerkelijk worden vergoed, dan is het dus nodig om te kiezen voor de Schade Verzekering Inzittenden in plaats van voor de Ongevallen Inzittenden Verzekering.