Slippen en de autoverzekering

slippen-en-autoverzekering
In een slip geraakt en is er daardoor schade ontstaan? Of bent u benieuwd wat er in dat geval zou gebeuren met de autoverzekering? Het is mogelijk om de schade te claimen, mits de dekking voldoende uitgebreid is. Dat betekent in de praktijk dat het alleen met een Allrisk autoverzekering lukt om de schade te claimen. Met een WA autoverzekering en een WA Beperkt Casco dekking is er geen sprake van vergoedingen van schade aan de eigen auto, die u zelf veroorzaakt. Op het moment dat u in een slip raakt heeft u daar zelf schuld aan. U doet het niet met opzet, maar u heeft een Allrisk-dekking nodig voor een eventuele vergoeding.

Allrisk dekking voor slippen

De Allrisk autoverzekering biedt dekking voor schade door slippen. Net als wanneer er sprake is van een botsing die u zelf veroorzaakt of op het moment dat de auto omslaat. Het zijn allemaal situaties waarin de verzekeraar er vanuit gaat dat u zelf (gedeeltelijke) schuld heeft. U had de auto op dat moment niet onder controle. Pas op het moment dat er een andere (schuldige) partij bij betrokken is kan het zijn dat u zonder een Allrisk dekking toch vergoeding ontvangt. Van de verzekering van de tegenpartij, op basis van de toegewezen schuld.

Eigen risico binnen de autoverzekering

En is er sprake van een eigen risico binnen de autoverzekering of heeft u geen Allrisk polis? In die gevallen dient u een deel van de kosten of de totale kosten zelf te betalen. Zorg er wat dat betreft voor dat u goed kijkt naar de verschillende beschikbare dekkingen. En naar de risico’s waar u mee te maken heeft in de auto. Om op basis daarvan een goede autoverzekering af te sluiten, die bijvoorbeeld dekking biedt op het moment dat u begint te slippen en er als het gevolg daarvan schade ontstaat.