Schadevrije jaren regels veranderd

schadevrije-regels-veranderd
De schadevrije jaren regels zijn veranderd, per 1 januari 2016 zit het systeem net wat anders in elkaar. Dat betekent onder andere dat alle verzekeraars de schadevrije jaren voortaan op dezelfde manier berekenen. Bovendien gaan verzekeraars nu uit van schadevrije maanden in plaats van jaren, waardoor u tevens op opbouw kunt rekenen wanneer u een groot deel van het jaar schadevrij was en u vervolgens besluit om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Uiteraard probeert het Verbond van Verzekeraars er met de nieuwe schadevrije jaren regels voor te zorgen dat u daar als automobilist van kunt profiteren. Dat neemt niet weg dat er ook enkele nadelen aan kleven. Een claim van €500 wordt bijvoorbeeld nog altijd even zwaar beoordeeld als een claim van €5.000, de terugval is hetzelfde. Sterker nog, bij verschillende verzekeraars is de terugval in schadevrije jaren wat groter geworden.

Voordelen nieuwe regels schadevrije jaren

De nieuwe schadevrije jaren regels bieden aan de andere kant echter ook voordelen. De berekening van ‘zuivere’ schadevrije jaren gebeurt nu bij iedere verzekeraar op dezelfde manier, waardoor overstappen geen afname van het aantal schadevrije jaren meer kan betekenen.

Bovendien gaan alle verzekeraars op dezelfde manier om met een schadeclaim, dit kost in bijna alle gevallen 5 van de schadevrije jaren. Het staat nu bovendien vast welke claims hier geen invloed op hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door hagel, ruitschade, joyriding en diefstal. De nieuwe schadevrije jaren regels zorgen er wat dat betreft vooral voor dat er meer duidelijkheid is gekomen. Dit moet ervoor zorgen dat consumenten zich beter bewust zijn van de schadevrije jaren.
Verzekeraars hebben ondanks de nieuwe schadevrije jaren regels nog wel altijd de mogelijkheid om zelf vast te stellen hoeveel korting er beschikbaar is bij een bepaald aantal schadevrije jaren. Het blijft dus de moeite waard om verzekeraars goed te vergelijken.