Schadevrije jaren en no-claim korting

noclaim-schadevrije-jaren
Als u een zeer beperkt aantal schadevrije jaren heeft krijgt u bij de meeste autoverzekeraars weinig korting. Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, des te hoger de korting die wordt gegeven. Dat is gunstig, want hierdoor wordt de premie die u moet betalen lager. Het komt dan ook vaak voor dat iemand die 1 of 2 schadevrije jaren heeft veel meer premie moet betalen dan iemand die 25 schadevrije jaren heeft.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Het opbouwen van schadevrije jaren is heel eenvoudig. U hoeft er namelijk niks voor te doen. Elk jaar dat u verzekerd bent, auto heeft gereden en geen schade heeft veroorzaakt is er sprake van een extra schadevrij jaar. Bent u de veroorzaker van een schadegeval? Als u de schade via de verzekering laat lopen heeft dit invloed op uw schadevrije jaren. Vanaf 2016 is er door de verzekeraars afgesproken dat er 5 schadevrije jaren verloren gaan bij een schade door uw schuld. Als u het idee heeft dat het schadebedrag laag is kunt u ervoor kiezen om de schade niet bij de verzekeraar te melden. Het nadeel hiervan is dat u zelf voor de kosten opdraait, het voordeel is dat u geen schade vrije jaren verliest.

No-claimbeschermer

Wilt u niet het risico lopen dat u direct uw opgebouwde korting verliest bij een schadegeval? Kies in dat geval voor de zogenaamde no-claimbeschermer. Dit is een optie die door verzekeraars wordt aangeboden. Het voordeel hiervan is dat u niet direct uw opgebouwde no-claim korting verliest als u een schade veroorzaakt. Dit klinkt natuurlijk erg interessant, maar verzekeraars bieden deze extra dienst niet kosteloos aan. Als u kiest voor een no-claimbeschermer dan kunt u een premiestijging verwachten. Hoeveel deze stijging bedraagt verschilt per autoverzekeraar. Neem contact op met uw eigen verzekeraar om na te gaan met hoeveel procent uw premie stijgt als u kiest voor een no-claimbeschermer. Daarnaast is het van belang dat u goed stilstaat bij het feit dat alleen de opgebouwde korting niet verloren gaat, maar op de achtergrond verliest u wel gewoon schadevrije jaren.