Schade door slecht wegdek en een autoverzekering

Schade-door-slecht-wegdek
Een slecht wegdek kunt u overal aantreffen. Wegen die normaal gesproken goed begaanbaar zijn, kunnen tijdens een winterse periode behoorlijk wat schade oplopen. Daardoor kan uw auto eveneens beschadigd raken.

Hoe ontstaat autoschade door een slecht wegdek?

Doordat het natte oppervlakte bevriest, kunnen er zodra het gaat dooien gaten en putten in de weg ontstaan die uw auto flink kunnen beschadigen. Ook kunt u tijdens de winter van het ene op het andere moment te maken krijgen met steenslag. Op de anders zo vlakke rijkswegen laten deeltjes van het asfalt los met alle gevolgen van dien voor uw auto en voor u een flinke schadepost. Het komt ook voor dat wegwerkers automobilisten te snel op een pas geasfalteerde weg toelaten. Soms liggen de asfaltdelen nog los en kunnen deze schade aanbrengen aan de onderkant van uw auto.

Dit geldt ook voor putdeksels die opeens omhoog kunnen schieten wanneer het zo hard regent dat de riolen het hemelwater niet meer kunnen verwerken. Een slechte belijning of vluchtheuvels die in een slechte staat verkeren kunnen veroorzakers zijn van schade aan uw auto.

Wie is aansprakelijk voor schade door een slecht wegdek?

Als uw auto schade oploopt door een gebrek aan het wegdek, rijst direct de vraag wie aansprakelijk is voor de kosten. Het feit dat u Rijkswaterstaat, als wegbeheerder, verantwoordelijk kunt houden voor de schade ten gevolgde van een slecht wegdek of een weguitrusting met gebreken, is niet algemeen bekend. De overheid beheert het wegdek en moet zorg dragen voor een wegennet waarop goed en veilig kan worden gereden. Ontstaat er schade aan uw auto omdat er iets aan de wegen mankeert, dan is in dit geval Rijkswaterstaat risicoaansprakelijk en moet de schade vergoeden. Het is wel van belang dat u snel aangifte doet en dat u getuigen heeft die uw claim kunnen bevestigen. Indien een aantal automobilisten gezamenlijk een vordering indient, is de kans van slagen om het schadebedrag vergoed te krijgen het grootst.