Kapotte auto en vervangend vervoer

kapotte-auto
Binnen de eigen autoverzekering is er slechts zeer beperkt vervangend vervoer beschikbaar. Dit is doorgaans alleen het geval bij een Allrisk dekking en dan maximaal voor 5 dagen. Dat neemt echter niet weg dat er andere mogelijkheden bestaan op het moment dat een tegenpartij uw auto kapot rijdt en u daardoor tijdelijk geen vervoer tot uw beschikking heeft.

Vervangend vervoer door de tegenpartij

Op het moment dat u tijdens een reparatie of als het gevolg van een total loss geen vervoer tot uw beschikking heeft is de tegenpartij juridisch aansprakelijk en dient deze voor vervangend vervoer te zorgen. Het is overigens niet nodig om te bewijzen dat u de auto nodig heeft. Wat dat betreft kunt u die ook gewoon gebruiken om boodschappen te doen, naar uw werk te rijden of familie te bezoeken.

De eventuele kosten voor het vervangend vervoer kunt u claimen bij de tegenpartij. Het is desalniettemin verstandig om op voorhand contact op te nemen met de verzekeraar van de tegenpartij, zodat u onderling kunt afstemmen wat u van plan bent en wat er mogelijk is binnen de dekking van de verzekering. Houd er rekening mee dat een deel van de huurkosten van een vervangende auto voor eigen rekening blijven. Het gaat om de uitgespaarde kosten, omdat u niet met uw eigen auto hoeft te rijden. Over het algemeen trekt een verzekeraar 25% van het huurbedrag af als ‘uitgespaarde kosten’.

Duur van vervangend vervoer

U bent verplicht om de schade tot een minimum te beperken, dus huur de auto niet langer dan nodig is. Over het algemeen zal een verzekeraar bij een total loss maximaal 14 dagen autohuur vergoeden. Na die tijd zou u in staat moeten zijn om een nieuwe auto te regelen. Indien de auto net voor de vakantie total loss raakt gaat een verzekeraar daar doorgaans coulant mee om.