Ingewikkelde voorwaarden autoverzekering

voorwaardenVindt u ook dat een autoverzekering vaak zulke ingewikkelde voorwaarden heeft? Het kan soms lastig zijn om precies te weten wat de voorwaarden allemaal inhouden. Ook heeft een behoorlijk deel van de klanten moeite met de moeilijke taal waarin de voorwaarden gesteld zijn. Dit taalgebruik doet namelijk vaak af aan de helderheid van de boodschap waardoor de klant niet altijd zijn of haar plichten en rechten precies weet.

Heldere voorwaarden

Een aantal autoverzekeringen geeft wel heldere voorwaarden. Hieronder valt bijvoorbeeld de ANWB. Deze autoverzekeringen zijn echter in de minderheid want een grote meerderheid gebruikt wel te ingewikkelde taal op een te hoog taalniveau. Taalniveaus geven de begrijpelijkheid van een tekst aan. Zo betekent bijvoorbeeld taalniveau B1 dat zo’n 95 % van de lezers de tekst zal begrijpen. Hieraan voldeed bijna geen verzekering.

Taalniveau

De begrijpelijke verzekeringen zijn namelijk meestal opgesteld op taalniveau B2 want inhoudt dat zo’n 80 % van de lezers de tekst zal begrijpen. Echter de meeste verzekeringen hebben een taalniveau van maar liefst C1 wat betekent dat maar 40 % van de lezers de polisvoorwaarden echt begrijpt. Een klein aantal verzekeringen doet hier nog een schepje bovenop en gebruikt taalniveau C2. Hierdoor kan maar 5% van de lezers de voorwaarden goed ontcijferen. Het lijkt er dan toch echt op dat het doel daarmee gemist wordt.

Poliswaarde

Bij de keuze voor een autoverzekering kan het dus geen kwaad om ook te kijken naar het taalniveau van de polisvoorwaarden. Een verzekering met polisvoorwaarden die u niet of nauwelijks begrijpt is niet prettig en kan ertoe leiden dat u misschien uw rechten en plichten ook voor uzelf niet helder hebt. De reden voor dit moeilijke taalgebruik is het juridische aspect. Door het juridische taalgebruik is alles heel precies opgesteld zodat alle mogelijkheden en situaties juist omschreven zijn. Echter laten een aantal verzekeringen zien dat het wel mogelijk is om zowel juridisch juiste als begrijpelijke, goed leesbare, polisvoorwaarden op te stellen.