Getuigenverklaring en autoverzekering

getuigenverklaring-autoverzekering
Sommige schadegevallen kunnen heel snel afgehandeld worden. Het is direct duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Er zijn echter ook gevallen waarbij er discussies ontstaan over het feit wie de verantwoordelijke is. Deze discussies kunnen weken, maanden of zelfs jaren doorgaan. Vaak moet er een rechter aan te pas komen om te beoordelen welke partij aansprakelijk wordt gesteld.

Getuigenverklaring opstellen

Met een getuigenverklaring wordt deze narigheid vaak voorkomen. Een getuigenverklaring geeft in de meeste gevallen duidelijkheid over de schade die is ontstaan. Bent u er zelf van overtuigd dat u niet de schuldige bent dan is het verstandig om direct na een schade na te gaan of er getuigen in de buurt zijn. Als dat het geval is kunt u hen vragen een aantal gegevens op te schrijven. Zo is het van belang om de naam, het adres en het telefoonnummer van de getuige te noteren. Ook de plaats, datum en het tijdstip van het ongeval moet opgeschreven worden. Waar was de getuige op het moment van het ongeval en in welke relatie staat de getuige tot de bestuurder? Ook die vragen spelen mee en zijn van groot belang. De getuige dient vervolgens het ongeluk te beschrijven, wat is zijn/haar kant van het verhaal?

Direct na een schade opstellen

Het is van belang dat een getuigenverklaring zo snel mogelijk na een ongeval of schade wordt opgesteld. Dit mag ook één of twee dagen later, maar er bestaat een risico dat op dat moment bepaalde zaken vergeten worden. Het is dan ook raadzaam om de verklaring direct na het plaatsvinden van de schade op te stellen. De verklaring(en) kunnen vervolgens opgestuurd worden naar de verzekeraar. De verzekeraar kan deze meenemen in het aansprakelijkheidsonderzoek. Het bepalen van de schuldvraag wordt met één of meerdere getuigenverklaringen een stuk eenvoudiger en hoeft minder lang te duren.