Beperkte keuze autoverzekering senioren

senioren
Voor senioren kan het moeilijk zijn om een goede autoverzekering te vinden. Dit komt doordat de keuze beperkt is. Veel autoverzekeringen accepteren senioren namelijk niet als nieuwe klant. Doordat sommige verzekeringen een maximale instapleeftijd hebben, die varieert van 64 tot 75 jaar, wordt het ouderen moeilijker gemaakt om makkelijk van verzekering over te stappen. Als reden wordt gegeven dat ouderen vaak als een risicovolle groep worden gezien: iets wat ook voor jonge bestuurders geldt. Daarom wordt er ook vaak een hogere premie gevraagd.

Overstappen autoverzekering

Als senior kunt u dus soms moeilijk overstappen. Hier zijn gelukkig ook wat uitzonderingen op. Zo kan uw aantal opgebouwde schadevrije jaren wel degelijk meespelen in het overstappen van verzekering. Waar de meeste verzekeringen u een premietoeslag vanwege uw leeftijd zullen geven, zijn er ook verzekeringen die dit per individueel geval beoordelen. Het kan dus van groot belang zijn om dit op voorhand te weten. Als u veel schadevrije jaren hebt opgebouwd is het logisch dat u hier graag profijt van maakt en zou het jammer zijn als uw leeftijd dat teniet doet.

Er is veel variatie in hoe verzekeringen met senioren omgaan. Zo is het mogelijk dat een verzekering u wel accepteert als oudere klant maar toch een premietoeslag rekent. Dit is natuurlijk al beter dan een verzekering die u niet als nieuwe klant wil. Begrijpelijkerwijs zou u het liefst een verzekering willen die u als individu beoordeelt en niet uit gemakkelijkheid iedere oudere klant extra premie laat betalen. Omdat dit probleem zich niet alleen bij autoverzekeringen voordoet maar ook bij andere soorten verzekeringen, is het altijd goed als u zich eerst uitgebreid laat informeren voor u een keuze voor een verzekering maakt. Gelukkig zijn er namelijk meestal ook uitzonderingen en het is zeker de moeite waard om die te vinden.