Autoverzekering en Stichting CIS

autoverzekering-stichting-cis
De Stichting CIS beheert in Nederland voor de verzekeringsmaatschappijen en voor de gevolmachtigd agenten informatie uit het verzekeringsverleden. Hierin kan allerlei belangrijke informatie staan, bijvoorbeeld met betrekking tot eventuele schades. Verzekeraars gebruiken de informatie van de Stichting CIS om na te gaan welk risico zij met een bepaalde verzekerde lopen en of er mogelijk sprake is (geweest) van fraude. De verschillende verzekeraars hebben toegang tot de data van de Stichting CIS, maar het is ook als bestuurder mogelijk om de registratie op te vragen.

Gegevens in CIS-database

In de database van Stichting CIS bevinden zich een aantal belangrijke gegevens voor verzekeraars. Het gaat bijvoorbeeld om het feit of bestuurders eerder claims hebben ingediend bij verzekeraars en hoe vaak dat is gebeurd. Daarnaast staat er geregistreerd of iemand als onverzekerde met een auto schade heeft veroorzaakt, aangezien er dan sprake is van een problematische situatie.

Daarnaast staat er in de database van de Stichting CIS aangegeven of iemand bijvoorbeeld een rijontzegging heeft gehad van de rechter en of een verzekering weleens is beƫindigd omdat de afspraken door de bestuurder niet zijn nageleefd. Tenslotte wordt er in de database van de Stichting CIS bijgehouden of iemand wel eens fraude heeft gepleegd of dat iemand op een andere manier misbruik heeft gemaakt van de verzekering.

Registratie CIS opvragen

Het is als consument ook mogelijk om zelf de gegevens van de Stichting CIS op te vragen, met betrekking tot de eigen registratie. Dit maakt het mogelijk om na te gaan of de registratie klopt. Met name wanneer een verzekeraar een aanvraag tot een autoverzekering weigert is het de moeite waard om de gegevens van het Stichting CIS op te vragen. Vervolgens is het eventueel mogelijk om een verzoek tot correctie in te dienen. Dat dient echter te gebeuren bij de verzekeringsmaatschappij die een eventuele fout zou hebben gemaakt, dat kan niet direct bij de Stichting CIS.