Autoverzekering bij slechtziende ogen

slechtziende-ogen
De autoverzekering geldt alleen voor een veilige auto, waar u op een veilige manier gebruik van maakt. Dat betekent onder andere dat u voldoende goed dient te kunnen zien, zodat u gevaar kunt inschatten en u daar tijdig op kunt anticiperen. Bent u slechtziend of heeft u tijdelijk problemen met uw zicht? Dan kan dit gevolgen hebben voor de autoverzekering.

Wettelijke eisen aan de ogen

We stellen een aantal wettelijke eisen aan de ogen, om überhaupt het rijbewijs te kunnen krijgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gezichtsscherpte met één of twee ogen minimaal 0,5 dient te zijn. Het is geen probleem om die waarde te halen met een eventuele bril of lenzen. Daarnaast dient het gezichtsveld minimaal 120 graden breed en 40 graden hoog te zijn, om alles voldoende goed waar te kunnen nemen. Ten derde mag er geen sprake zijn van beschadigingen aan het centrale deel van de ogen. Op die manier zorgen we er vanuit de wettelijke eisen in Nederland voor dat we goed zicht hebben en veilig de weg op kunnen.

Oogcontrole voor de rijvaardigheid

Tijdens het rij-examen voor de auto is het van belang om bij het CBR een eigen verklaring in te vullen, onder andere om aan te geven dat uw zicht goed is. Het CBR bekijkt de eigen verklaring en gebruikt in het examen een test door bijvoorbeeld een kenteken op afstand voor te lezen. De beide elementen moeten aangeven dat er geen sprake is van slechtziende ogen. Heeft u een oogziekte of is er om andere reden sprake van slechtziende ogen? Dan is het van belang om dit te melden aan zowel het CBR als aan de autoverzekeraar.

Dit is eventueel mogelijk op basis van een verklaring van de huisarts. De autoverzekeraar gaat er doorgaans echter vanuit dat u de polis kunt afsluiten, indien u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Wat dat betreft ligt de controleplicht hierop duidelijk bij het CBR.