Klacht over autoverzekeraar

klacht-autoverzekeraar
Een klacht over de autoverzekeraar kunt u gewoon bij de verzekeraar zelf indienen. U kunt daar aangeven dat u het niet eens bent met een bepaalde beoordeling of de gang van zaken. Probeer duidelijk aan te geven waar u het niet mee eens bent, wat daar de reden voor is en welke schade u daardoor lijdt. Indien u er samen met de autoverzekeraar niet uitkomt heeft u de mogelijkheid om het KiFiD in te schakelen, dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Klacht bij de autoverzekeraar indienen

Het is van belang om de klacht altijd eerst bij de autoverzekeraar zelf in te dienen, ook al heeft u niet het idee dat die mee zal werken. Doe dit per e-mail of per post, zodat u zwart op wit kunt zetten welke klacht u indient en wanneer dat gebeurt. Vraag de verzekeraar om een bevestiging van de ontvangst, zodat later niet aan te geven valt dat ze de klacht nooit van u hebben ontvangen.

Met de klacht naar het KiFiD

Indien u er samen met de autoverzekeraar niet uitkomt over de klacht is het mogelijk om het KiFiD in te schakelen. Dat is in eerste instantie nog gewoon gratis. De Financiële Ombudsman van de instantie beoordeelt of er sprake is van een gegronde klacht. Hij of zij gaat er vervolgens voor u mee aan de slag, door via de officiële kanalen contact te zoeken met de verzekeraar.

Komt de Financiële Ombudsman er ook niet uit met de verzekeraar of bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing? Dan is het mogelijk om de geschillencommissie in te schakelen. Dat kost €50 bij een gegronde klacht of €100 bij een ongegronde klacht. Indien u er ook op die manier niet uitkomt is het zelfs mogelijk om de Commissie van Beroep in te schakelen.

Let op: de Commissie van Beroep rekent al snel €500 kosten of meer en buigt zich alleen over zaken ter waarde van €25.000 en meer.