Assurantiebelasting autoverzekering

Assurantiebelasting
Wanneer u een verzekering heeft afgesloten betaald u assurantiebelasting. Dit is vastgelegd in de wet en daarom dus verplicht. Omdat de verzekeraar belastingplichtig is berekent de verzekeraar dit door in uw premie. Dit geldt voor veel verzekeringen waaronder dus ook uw autoverzekering. U kunt assurantiebelasting dus vergelijken met BTW.

Assurantiebelasting verhoogd

In 2013 is de assurantiebelasting omhoog gegaan van 9,7% naar 21%. Dit is een behoorlijke verhoging. Voor schadeverzekeringen betaalt u vrijwel altijd belasting. Hier valt bijvoorbeeld uw autoverzekering onder maar ook uw inboedel- of reisverzekering. Zelfs over uw mobiele telefoon betaalt u assurantiebelasting. Er zijn echter ook verzekeringen waarvoor u geen assurantiebelasting betaalt. Daarbij kunt u denken aan uw levensverzekering, uitvaartverzekering of ziektekostenverzekering. Voor de hoogst noodzakelijke verzekeringen wordt namelijk geen assurantiebelasting geïnd.

Assurantiebelasting en premie

De verzekeraar verrekent de assurantiebelasting meestal door in de premie. In de meeste gevallen zult u dit ook in de specificatie van de premie zien. Een deel van uw premie bestaat dus uit assurantiebelasting. U zult begrijpen dat dit het premiebedrag behoorlijk opschroeft. Wanneer u uw premie in één keer of in kwartalen betaalt merkt u dit nog sterker. Hier moet u dus wel rekening mee houden als u besluit voor een jaarlijkse betaling.

Voor samengestelde verzekeringen geldt dat verscheidene producten wel met assurantiebelasting belast worden en anderen weer niet. Samengestelde verzekeringen zijn bijvoorbeeld uw reisverzekering, rechtsbijstandverzekering of uw autopechhulp. Zo zijn bij een reisverzekering de ziektekosten niet belast omdat dat een noodzakelijke verzekering is.

Assurantiebelasting verplicht betalen

Assurantiebelasting zou dus verantwoordelijk kunnen zijn voor een hoge premiestijging. Helaas kunt u hier weinig aan doen. Omdat alle autoverzekeringen assurantiebelasting moeten betalen zult u op dit vlak geen verschillen in een verzekering aantreffen. Alle verzekeringen zullen de 21% assurantiebelasting in uw premie doorrekenen.